A Hercules SE. 2016. november 06-án /vasárnap/ 13.00-kor tartja rendkívüli küldöttgyűlését, amelyre Tisztelettel meghívom.

A Hercules SE. 2016. november 06-án /vasárnap/ 13.00-kor tartja rendkívüli küldöttgyűlését, amelyre Tisztelettel meghívom.
Helyszín: 2117. Isaszeg Rákóczi F. u. 87 hivatalos helységében
Időpont: 2016. november 06-án /vasárnap/ 13.00-kor tartja

Tisztelt Címzett,
amennyiben a közgyűlés az eredeti időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, akkor a megismételt rendkívüli közgyűlésre november 09.-én /vasárnap/ 13:30-tól kerül sor a . Isaszeg Rákóczi F. u. 87 hivatalos helységében.
A megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Tisztelt Címzett, tájékoztatom, hogy a küldöttgyűlésen szavazati joggal kizárólag az egyesület tagjai vehet részt. Akadályoztatása esetén kérem, hogy szíveskedjen meghatalmazással ellátni a képviselettel megbízott személyt. Maximálisan 10 főt képviselhet a szavazati joggal megbízott személy. A küldöttgyűlésen nyitott, ezért azon tanácskozási joggal bárki részt vehet. A fentiekre figyelemmel kérem, hogy részvételi szándékát szíveskedjen 2016. november 4. 13.00-ig megadni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: (1) 20/93-333-93, vagy a hercules@honvedsport.hu e-mail címre.

Budapest, 2016. október 21.

Tisztelettel:

Máté Imre
elnök
UI.:
A képviselő köteles a megbízólevelet a közgyűlésen, a regisztráció során az SE. illetékes munkatársának eredeti példányban átadni.

A küldöttek a szavazólapokat a helyszínen 12:30 órakor kezdődő küldött akkreditálás alkalmával vehetik át.

Együttműködésüket előre is köszönjük! Várjuk szíves megjelenésüket és aktív részvételüket a közgyűlésen!

Készült: Egy példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző/telefon/: Máté Imre/ 06-20-93-333-93
E-mail: hercules@honvedsport.hu
Kapják: Egyesületi tagok (címjegyzék szerint)
SE. irattár

* Kérem a szakosztályvezetőket, hogy biztonság érdekében a saját levelezési rendszerében küldje meg MEGHÍVÓNKAT az SE. szakosztály tagjainak!